Wij hebben gemerkt dat de meest recente editie van het communiqué, meer dan voorgaande edities, veel vragen op heeft geroepen, met name rondom de (zelf)evaluatie van de Raad van Commissarissen (RvC). Het schrijven van het communiqué (door de secretaris in samenspraak met de Agendacommissie van de Clubraad) blijft altijd erg lastig om goed te doen. Wij zijn, als supporters, een groot voorstander van transparantie, maar je hebt ook met vertrouwelijkheid te maken, m.n. wanneer het personen betreft. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om uitgebreid in te gaan op onderwerpen.

Aanstaande woensdag staat in de Clubraad verdere terugkoppeling gepland omtrent het rapport van de Evaluatiecommissie Structuur en Governance Willem II Tilburg waarover in het laatste communique ook wordt gesproken. Wij hebben als supporters nadrukkelijk gevraagd om zoveel mogelijk transparante communicatie inzake de voorbereiding op-, totstandkoming van- en eventuele besluitvorming over deze rapportage naar alle stakeholders van Willem II.

Zonder inhoudelijk in te gaan op details, kunnen wij (afvaardiging Supporters in de Clubraad) het volgende melden m.b.t. de (zelf)evaluatie van de RvC.

Tijdens de meest recente Clubraad is, naast de toelichting vanuit de RvC, ook vanuit het Stichtingsbestuur toegelicht hoe door hen naar het proces is gekeken. Daarbij is aangegeven dat er ook door het Stichtingsbestuur een uitgebreid evaluatiegesprek met de RvC heeft plaatsgevonden. Daarbij is gemeld dat de RvC het Stichtingsbestuur, op gezette tijden van het proces, vertrouwelijk op de hoogte heeft gehouden. Gedurende dat proces heeft de RvC zich naar mening van het Stichtingsbestuur opengesteld voor op- en aanmerkingen.

Aanvullend hebben wij vragen gesteld naar aanleiding van de terugkoppeling die in de Clubraad is gegeven door de RvC. Op basis van deze aanvullende vragen hebben wij inzage gekregen in de door een extern bureau opgestelde eindrapportage van de zelfevaluatie van de RvC. Een zelfevaluatie is gebruikelijk en is dit jaar uitgevoerd onder begeleiding van een extern bureau. Onze vragen en interesse gaan hierbij met name uit naar hoe in de toekomst processen beter kunnen verlopen. De vastlegging van de zelfevaluatie geeft hier inzicht in. Uiteraard geeft de huidige structuur binnen de BVO Willem II sowieso de mogelijkheid om, binnen de vergaderingen van de Clubraad, een vinger aan de pols te houden.

Ondanks dat het niet mogelijk is alles volledig transparant en open te communiceren, vinden wij het een goed signaal dat zulke documenten in vertrouwelijkheid gedeeld kunnen worden. Dat is een grote vooruitgang ten opzichte van een aantal jaar geleden en onderstreept het belang van het gehoor geven aan de bestaande afspraken ons om als Clubraad goed en inhoudelijk te kunnen vergaderen.

Eventuele vragen, opmerkingen en/ of aandachtspunten kunnen gedeeld worden via:
info@tilbo.com – Stichting KingZine
info@scwillemii.nl – Supportersclub Willem II