De Supportersclub Willem II heeft op maandag 14 november 2022 een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Deze was formeel noodzakelijk omdat de herverkiezing van Fons de Kok bij de reguliere ALV op 12 september niet geagendeerd was.

Fons werd met algemene stemmen herkozen, dus is ons bestuur, ook officieel, nu weer compleet en als volgt samengesteld voor het seizoen 2022/2023:

Jan van den Dries, voorzitter
Fons de Kok, secretaris
Erwin van Broekhoven, penningmeester
Arvid van den Dries, bestuurslid busreizen
Jeroen van den Assem, bestuurslid mediazaken