De Supportersclub Willem II heeft op dinsdag 5 september 2023 de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Penningmeester Erwin van Broekhoven was aftredend en stelde zich tevens herkiesbaar.

Erwin werd herkozen en dus is ons bestuur, ook officieel, compleet en als volgt samengesteld voor het seizoen 2023/2024:

Jan van den Dries, voorzitter
Fons de Kok, secretaris
Erwin van Broekhoven, penningmeester
Arvid van den Dries, bestuurslid busreizen
Jeroen van den Assem, bestuurslid mediazaken