Op 1 juli 2020 heeft de Clubraad van Willem II een vergadering gehad. Aan deze vergadering namen tevens deel het Stichtingsbestuur, de Directie en de Raad van Commissarissen.

De vergadering vond plaats op de prachtige nieuwe Willem II Voetbalacademie. Hoofd Jeugdopleidingen Bastiaan Riemersma gaf een presentatie over de jeugdopleiding. Hij vertelde over de visie die hij samen met Technisch Directeur Joris Mathijsen heeft over de jeugdopleiding en de doelen die de Voetbalacademie nastreeft.

De Clubraad verwelkomde het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen Herman Kruis. Tevens was het de eerste vergadering van de Clubraad van Jan van Gool, nieuw lid namens de Ereleden/Leden van Verdienste.

De voorzitter van het Stichtingsbestuur Paul Gerritse meldt dat de nieuwe statuten van Willem II Tilburg B.V. en van Stichting Beheer Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg bij de notaris gepasseerd zijn.

Algemeen Directeur Martin van Geel deed verslag van de afgelopen maanden. Hij vertelde van de vele ontwikkelingen sinds het moment dat de competitie na de laatste wedstrijd van 8 maart kwam stil te liggen. Er was veel overleg met onder meer de KNVB, ECV en Fox Sports. Verschillende scenario’s over de competitie passeerden de revue en er waren veel onzekerheden. In tegenstelling tot veel buitenlandse competities was er in Nederland weinig saamhorigheid, en de voetbalbranche heeft politiek in Nederland minder prioriteit dan elders in Europa: het werd gelijkgesteld aan “grote evenementen” en kreeg geen bijzondere aandacht. Bij de club stokten de inkomsten. NOW loonkostensubsidie werd aangevraagd. De binding met supporters en sponsors en alle anderen werd behouden door diverse acties, mede opgezet door vrijwilligers en Willem II Betrokken. Het Europese ticket werd gelukkig veiliggesteld. Er was begrip vanuit supporters en sponsors voor het niet compenseren van de vier gemiste thuiswedstrijden. Intern was er goed draagvlak voor het financieel inleveren van salaris: iedereen deed eraan mee. Mede in overleg met de Raad van Commissarissen en sponsorvertegenwoordigers werden prijsvoorstellen gemaakt voor het komende seizoen, waar naast enkele kritische geluiden veel positieve reacties op kwamen. Financieel staat Willem II er, zeker ten opzichte van andere clubs, behoorlijk goed voor. De verkoop van de seizoenkaarten zit al bijna op het niveau van afgelopen jaar en dat is prachtig om te zien. Grote sponsorcontracten waren al in een vroegtijdig stadium verlengd. Binnenkort komt de jaarrekening van het afgelopen seizoen en wordt de begroting gemaakt voor het komende seizoen. Voetbaltechnisch is er veel werk verzet: op twee keepers na is de selectie al lange tijd rond. Op 14 en 21 augustus wordt er thuis geoefend tegen VVV en PSV, en op 12 september start de competitie: hopelijk met publiek en snel terug in de flow van afgelopen seizoen.

De vergadering werd besloten met een update vanuit de supportersverenigingen. Zij hebben bepaald niet stil gezeten de afgelopen maanden, er zijn diverse, vaak hartverwarmende acties geweest. Tevens is er een poll gehouden met onder meer de vraag of supporters ook zouden komen naar wedstrijden die veel beperkingen kennen. Uit de poll kwam naar voren dat de supporters sowieso voorstander zijn van wedstrijden met publiek, en men neemt beperkingen voor lief, want men mist het voetbal enorm.