Op 12 april 2023 heeft de Clubraad van Willem II een vergadering gehouden. Naast de Clubraad namen ook het Stichtingsbestuur, de Directie en de Raad van Commissarissen deel. Het was de eerste reguliere vergadering onder leiding van de voorzitter van het Stichtingsbestuur Gerard van Laarhoven. De vergadering stond in het teken van een presentatie van Jos de Kruif, Manager commerciële zaken van Willem II. Jos nam de Clubraad onder meer mee in de omzetontwikkelingen van de afgelopen jaren en de prognoses voor de toekomst.

Vanuit de commissies van de Clubraad werd verslag gedaan van de werkzaamheden. De Financiële commissie van de Clubraad presenteerde de bevindingen naar aanleiding van de halfjaarcijfers van de club. De Benoemingsadviescommissie gaat aan de slag met de vacature in de Raad van Commissarissen. De Stadioncommissie, die zich vanuit de Clubraad boog over de aankoop van het stadion, heeft zijn taak voltooid en werd opgeheven, onder dankzegging aan de commissieleden voor het uitstekende werk dat is verricht. Het werk wordt nu gedaan door de directie Vastgoed B.V., ondersteund door René Vermetten en onder toezicht van de nieuwe Raad van Commissarissen. Speciale aandacht ging uit naar de Evaluatiecommissie, wiens werkzaamheden er eveneens op zitten na de totstandkoming van het rapport De Viereenheid van Bestuur en de publicatie van Zo Werkt Willem II op de website van de club. De externe commissievoorzitter Hennie Henrichs (rechts op de foto) werd door bestuurslid Jan Vlasblom geprezen om het uitstekende werk dat hij gedurende meer dan een jaar heeft verricht, voor zowel de Evaluatiecommissie als voor het tot stand brengen van de Benoemingsadviescommissie. Hennie meldde dat hij Willem II in zijn hart had gesloten en zei “Geen vaarwel, maar tot ziens.” Afgesproken werd dat de Clubraad de structuur van de club en de documenten iedere drie jaar zal evalueren en waar nodig zal actualiseren.

De vergadering werd verder aangegrepen om vanuit de diverse geledingen de Clubraad en de bestuurders bij te praten over tal van ontwikkelingen. Tevens hebben de Algemeen Directeur en de Technisch Directeur de Clubraad geïnformeerd over de lopende zaken.

HK/13.04.23