Op 14 juni 2023 heeft de Clubraad van Willem II een ingelaste vergadering gehouden. Naast de Clubraad namen ook het Stichtingsbestuur, de Directie de Raad van Commissarissen deel.
De vergadering stond geheel in het teken van het inspraakrecht dat de Clubraad heeft voorafgaande aan de indiening van de begroting 2023/2024. Uiterlijk 15 juni 2023 dient Willem II de begroting bij de KNVB in te dienen.
Voorafgaande aan de vergadering was de begroting reeds uitgebreid besproken door de Financiële Commissie van de Clubraad (FAC) met de directie, Raad van Commissarissen en Financieel Manager van Willem II. Van die bespreking, en van de overige bevindingen n.a.v. de begroting, heeft de FAC een uitgebreid verslag opgesteld.

De door de directie opgestelde begroting 2023/2024 sluit doelbewust met een verlies in een poging om daarmee een grotere kans te hebben om promotie naar de Eredivisie te bewerkstelligen. Op onderdelen van het verslag werd uitvoerig stilgestaan en gediscussieerd. Ondanks dat voor het seizoen 2023/2024 een verlies wordt begroot, blijft Willem II ruim boven de minimale financiële parameters waaraan de KNVB de begroting toetst. Daarnaast zijn er de komende periode baten te verwachten die de financiële positie nog kunnen verbeteren. Dit toont aan dat Willem II, ondanks financiële uitdagingen, nog steeds financieel solide is. Dat laat onverlet dat een er inmiddels een neerwaartse trend zichtbaar is die niet oneindig kan doorgaan en op korte termijn doorbroken zal moeten worden.
Stichtingsbestuur, Directie en Raad van Commissarissen hebben kennisgenomen van de overwegingen van de Clubraad. Het Stichtingsbestuur sluit zich daarbij aan en adviseert de Directie om de begroting naar bevind van zaken in te dienen.