Op 16 december 2021 heeft de Clubraad van Willem II vergaderd. Het was een online vergadering. Het Stichtingsbestuur, de Directie en de Raad van Commissarissen namen ook deel.

Het nieuwe Clubraad-lid Frank Kriellaars werd welkom geheten. Vanuit de Stichting Kingzine volgt hij in de Clubraad Wim Vos op, wiens termijn erop zit.
De structuur en ‘governance’ van Willem II gaan tegen het licht worden gehouden. De aanleiding hiervoor is dat het inmiddels bijna twaalf jaar geleden is dat de “Commissie van wijze mannen” zijn rapport uitbracht op basis waarvan de huidige structuur is opgezet. Dat gaat in 2022 worden geëvalueerd en, mocht dat wenselijk zijn, worden aangepast.

Een verkenningscommissie, bestaande uit leden van de Clubraad, Stichtingsbestuur, Directie, Raad van Commissarissen en de secretaris, zullen een projectvoorstel doen voor een in te stellen evaluatiecommissie.
Tijdens de vergadering heeft Algemeen Directeur Martin van Geel een toelichting gegeven op actuele kwesties, waaronder de aankoop van het stadion. Ook vertelde hij van het nieuwe Beleidsplan, dat gereed is. Het plan zal op eerstkomende keer dat de Clubraad weer fysiek bijeen kan komen, worden besproken. Martin van Geel memoreerde dat de expositie in de LocHal een groot succes was, met meer dan twintigduizend bezoekers. Het jubileumjaar zal begin komend jaar ook fraai worden afgesloten. Technisch Directeur Joris Mathijsen besprak met de Clubraad de voetbaltechnische zaken. Het team gaat de laatste twee wedstrijden voor de winterstop alles geven.