Bij Willem II bestaat een commissie geheten de Tijdelijke Benoemingsadviescommissie. Deze commissie heeft de opdracht gekregen om een advies uit te brengen over de benoeming van drie externe leden van de nieuw te formeren onafhankelijke Benoemingsadviescommissie (de BAC).

Het doel van de BAC is om de kwaliteit van de benoemingsprocedures binnen Willem II te verbeteren door het formaliseren van een overkoepelend benoemingsbeleid. De BAC kan voor alle benoemingen in de bestuursorganen worden ingezet. Hierdoor kan ook worden geborgd dat benoemingen breed worden gedragen binnen de club. De BAC zal zes leden hebben. Dat zijn vertegenwoordigers uit de Clubraad, het Stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen; ieder één afvaardiging. Daarnaast komen er (tenminste) drie externe leden, die ieder beschikken over bepaalde bewezen expertise op het gebied van: werving en selectie, psychologie en algehele mensenkennis op basis van bestuurlijke ervaring.

Op 25 januari jl. heeft de commissie zijn advies uitgebracht. Als externe leden zijn voorgedragen: Brigitte Musters, Bas van Hussen en Peter van Ierland. Brigitte Musters, benoemd in de rol van voorzitter, is verbinder pur sang en wil haar rol vervullen met aandacht voor diversiteit en transparantie. Bas van Hussen is expert in werving– en selectie en heeft een achtergrond in de toegepaste psychologie. Peter van Ierland is erelid van de club en hij kent en waardeert de structuur goed. Deze samenstelling is complementair aan elkaar.

De Clubraad heeft het advies van de commissie unaniem overgenomen en de drie externe leden als zodanig benoemd en veel succes gewenst.

Naast de genoemde externe leden bestaat de BAC uit Dennis van den Broek (lid Clubraad), Michel Sluymers (lid Stichtingsbestuur) en Ilse Melis (lid Raad van Commissarissen).