Op 25 januari 2023 heeft de Clubraad van Willem II een vergadering gehouden. Het Stichtingsbestuur, de Directie en de Raad van Commissarissen namen ook deel.

Paul Gerritse trad af als voorzitter van het Stichtingsbestuur, na het verstrijken van zijn tweede zittingstermijn. Paul kijkt met trots terug op zijn voorzitterschap. In een fraaie speech bedankte hij de leden van de Clubraad, Directie, Raad van Commissarissen en zijn collega’s in het Stichtingsbestuur, en sprak hij zijn grote waardering uit voor de inzet van alle medewerkers, vrijwilligers en supporters van en voor de club. Paul werd toegesproken en bedankt door de Directie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen die, sprekende namens de gehele vergadering, de grote inzet van Paul voor de club en zijn streven naar
verbinding roemden. Gerard van Laarhoven (67) was de kandidaat die door de Tijdelijke Benoemingscommissie was aangedragen. Gerard is geen onbekende bij Willem II. Hij zat eerder van 2010 tot 2016 in de Clubraad en kwam als bestuurder van Interpolis met regelmaat in contact met de club. Bij Interpolis was Gerard gedurende 43 jaar in meerdere management– en directiefuncties werkzaam. Daarnaast bekleedde hij verschillende nevenfuncties.

De vergadering stond verder in het teken van een presentatie van Paulien Heerius over “Identiteit en imago” van de club, één van de speerpunten van het Beleidsplan.

De doelstellingen en de samenstelling van het Technisch Platform zijn besproken. Een document waarin dat alles zal zijn vastgelegd, zal worden toegevoegd aan de beleidsdocumenten die momenteel door de Evaluatiecommissie van de Clubraad worden opgesteld en die publiekelijk beschikbaar komen.

De vergadering werd verder aangegrepen om vanuit de diverse geledingen de Clubraad en de bestuurders bij te praten over tal van ontwikkelingen. Tevens hebben de Algemeen Directeur en de Technisch Directeur de Clubraad geïnformeerd over de lopende zaken.