Op 27 oktober 2021 heeft de Clubraad van Willem II vergaderd. De vergadering vond ditmaal niet plaats in het Koning Willem II-stadion, maar in de LocHal. Bij de vergadering waren het Stichtingsbestuur, met nieuw bestuurslid de heer Jan Vlasblom, de directie en enkele leden van de Raad van Commissarissen aanwezig.

Tijdens de vergadering heeft Algemeen Directeur Martin van Geel een toelichting gegeven op actuele kwesties, zoals de aankoop van het stadion. Willem II wenst het stadion te kopen van de gemeente om baas in eigen huis te zijn en om minder huisvestigingskosten te hebben. Martin van Geel heeft de clubraad het traject voorgehouden dat nu in het verschiet ligt. Zo wordt gekeken naar de juridische structuur, de financiering en het veiligheidsaspect. De definitieve overname van het stadion zal nog dit kalenderjaar zijn beslag moeten krijgen. Op vragen van de clubraad over de veiligheid van het stadion naar aanleiding van stadionincident in Nijmegen, heeft Martin van Geel geantwoord dat tijdens de wedstrijd Willem II-FC Groningen op 28 februari 2020 een meting heeft plaatsgevonden tijdens het “inhaken”. Deze meting had een positieve uitkomst. Tijdens Willem II-Sparta op 6 november a.s. zal een nieuwe meting plaatsvonden. Ook is tijdens de vergadering gediscussieerd over overcrowding op met name de KingSide en incidenten die op de hoofdtribune hebben plaatsgevonden na wedstrijden. Tijdens de wedstrijd Willem II-Fortuna Sittard is Willem II begonnen met verscherpte toegangscontroles om ervoor te zorgen dat supporters niet op andere vakken plaatsnemen. Deze verscherpte controles zullen voorlopig blijven. Tegen incidenten zal Willem II streng optreden.

Technisch Directeur Joris Mathijsen heeft enkele technische zaken toegelicht. Willem II is uiteraard blij met de start van de competitie. De verwachte match met trainer Fred Grim en zijn assistent Denny Landzaat blijkt er daadwerkelijk te zijn. Verder heeft Willem II dit seizoen een sterkere bank, waardoor blessures en schorsingen makkelijker opgevangen kunnen worden. Willem II kent een fitte selectie op de langdurig geblesseerden Freek Heerkens, Wesley Spieringhs en Robbin Ruiter na. Het is niet de verwachting dat deze spelers voor de winterstop zullen terugkeren.

Joris Mathijsen is ook ingegaan op de jeugdopleiding. Willem II heeft de naam van haar opleiding gewijzigd van Willem II Voetbalacademie naar Willem II Jeugdopleiding. Er is een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam van het jeugdcomplex. Er zijn al veel inzendingen binnengekomen. Verder is vermeldingswaardig dat voor het eerst drie spelers van Willem II onder 14 zijn uitgenodigd voor een stage van het Nederlands elftal. Bestuurslid Tomas Oudejans van Stichting Willem II betrokken heeft de clubraad bijgepraat over de activiteiten van de stichting. Willem II betrokken organiseert bijvoorbeeld een sponsorwielertocht naar FC Utrecht-Willem II om zo de apparatuur voor de blindentribune in het stadion aan te schaffen.

De vergadering is afgesloten met presentaties van Roger Rossmeisl en Bas Horsten over de historie van Willem II en de totstandkoming van de Willem II-expositie in de LocHal en een bezichtiging van deze expositie. De expositie wordt nog altijd druk bezocht door gemiddeld zo’n 250 bezoekers per dag en is nog te bezoeken tot 28 november a.s.