Op 13 juli 2022 heeft de Clubraad van Willem II vergaderd. Het Stichtingsbestuur, de Directie en de Raad van Commissarissen namen ook deel. De vergadering stond in het teken van besluitvorming over het rapport van de Evaluatiecommissie Structuur en Governance Willem II Tilburg. Dat rapport bevat twintig aanbevelingen om bij Willem II een nog steviger bestuurlijk fundament neer te leggen voor de toekomst.

Het rapport was door commissievoorzitter Hennie Henrichs gepresenteerd op een bijeenkomst van de Clubraad op 30 juni 2022. Die presentatie volgde op vele gesprekken met alle geledingen binnen de Clubraad. De afgelopen twee weken heeft de commissie vanuit alle geledingen schriftelijke reacties ontvangen op de aanbevelingen. Op de vergadering van de Clubraad van gisteren zijn deze reacties besproken. Na uitvoerige discussies zijn de aanbevelingen unaniem aangenomen, met inachtneming van een paar wijzigingen. Die wijzigingen hebben vooral betrekking op de stemrechtverhoudingen binnen de Clubraad, welke in overwegende mate hetzelfde zullen blijven als nu.

De voorzitter van het Stichtingsbestuur dankte de voorzitter en de overige leden van de commissie, en al degenen die inbreng hebben geleverd, voor het vele werk dat verzet is. Het rapport wordt momenteel door de commissie aangepast naar aanleiding van de gisteren gemaakte afspraken. Vervolgens zal het integrale rapport spoedig op de website van Willem II worden gepubliceerd en zal er uitvoering aan worden gegeven.

HK/14.07.22