Op 23 februari 2022 heeft de Clubraad van Willem II vergaderd. Het Stichtingsbestuur, de Directie en de Raad van Commissarissen namen ook deel. Er gaat een Evaluatiecommissie Structuur en Governance aan de slag. Deze commissie zal de structuur en governance van Willem II tegen het licht houden, waaronder de overlegstructuur van de Clubraad, en daarover advies uitbrengen. Een verkenningscommissie deed het voorwerk. Deze commissie heeft tijdens de vergadering van de Clubraad een projectvoorstel voor de Evaluatiecommissie gedaan. Dat voorstel had onder meer betrekking op de samenstelling en het voorzitterschap van de commissie en de vragen waarover de commissie zich zal dienen te buigen. De Clubraad ging akkoord met het voorstel. De commissie gaat worden geleid door een onafhankelijke externe voorzitter, te weten een bestuurder met ruime ervaring in de voetbalwereld en in de begeleiding van processen als deze. De commissie zal verder bestaan uit drie leden van de Clubraad, twee leden van het Stichtingsbestuur, twee leden van de Raad van Commissarissen, de Algemeen Directeur, en de secretaris van de Clubraad. De commissie zal in ieder geval adviseren over de vraag of de huidige structuur nog passend is, of er wensen zijn dat de structuur wordt aangepast, en of er om andere redenen aanpassingen gewenst zijn. De intentie van de commissie is om de eindrapportage op 1 mei 2022 gereed te hebben.

De Benoemingscommissie van de Clubraad meldde dat er in 2022 diverse mutaties zijn in het Stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen, vanwege afloop van zittingstermijnen, waaronder de voorzitter van het Stichtingsbestuur. In een besloten bijeenkomst van de Clubraad in maart zal dat nader aan de orde komen. Het Beleidsplan, omvattende tevens het Technisch Beleidsplan, zal op de eerstvolgende vergadering van de Clubraad worden gepresenteerd.

De stand van zaken met betrekking tot de aankoop van het stadion is besproken. Het koopcontract is getekend, met daarin enkele ontbindende voorwaarden. Zodra de financiering rond is, zal de benodigde bestuurlijke en statutaire structuur worden ingericht om de aanschaf te verwezenlijken.

De Algemeen Directeur deed verslag van diverse aangelegenheden, waaronder de afsluiting van het jubileumjaar, dat zal plaatsvinden rondom de thuiswedstrijd tegen Heracles op 7 mei 2022. Dit zal zijn met inbreng van supportersverenigingen en sponsoren. De Technisch Directeur deed verslag van de technische stand van zaken, en de kritische Clubraad stelde veel vragen. De positie op de ranglijst is volgens de TD vanzelfsprekend zorgwekkend, maar we gaan met vertrouwen de komende wedstrijden tegemoet. Er is nu nieuw fris elan in de vorm van vijf toevoegingen aan de selectie, die nu uit 26 spelers bestaat, met een bijna lege ziekenboeg. Tot slot meldde de TD dat de jeugd onder 21 komende zaterdag een laatste kans heeft om te promoveren naar het hoogste niveau.

Pieter Jansen van Willem II Betrokken meldde dat hij aan het einde van het seizoen zijn voorzitterschap zal overdragen aan een nieuwe voorzitter. De komende tijd gaat naar een opvolger worden gezocht. Ook komt er uitbreiding bij de Stichting: vanwege de vele activiteiten is er een vacature voor een assistent.

De Clubraad nam tot slot afscheid van twee iconen: Barbara Buster en Wim Vos. Hun statutaire zittingstermijn zit erop. Barbara heeft zich binnen de Clubraad onder meer lange tijd ingezet voor de Financiële commissie, en Wim heeft naast zijn commissiewerk binnen de Clubraad altijd verslag gedaan van supportersaangelegenheden. De voorzitter dankte beiden voor hun grote inzet voor de Clubraad.
HK/24.02.22