Op 23 maart 2022 heeft de Clubraad van Willem II vergaderd. Het Stichtingsbestuur, de Directie en de Raad van Commissarissen namen ook deel. Het was een extra vergadering, die vooral in het teken stond van de presentatie en bespreking van het Meerjarenbeleidsplan 2021-2026.

Het beleidsplan werd gepresenteerd door Algemeen Directeur Martin van Geel. Hij deed verslag van het vele werk dat in de aanloop naar het nieuwe beleidsplan is verricht en de partijen die bij de totstandkoming zijn betrokken. De ambitieuze speerpunten vormen de meetlat waarlangs de ontwikkeling van de club de komende jaren zal worden getoetst, door de Directie en de Raad van Commissarissen. Het beleidsplan kon rekenen op instemming van de Clubraad, en de Directie en alle betrokkenen werden geprezen voor het goede werk. Het beleidsplan is een levend document en zal minstens één keer per jaar in de Clubraad zal worden behandeld.

De vergadering kende daarnaast een aantal herbenoemingen van commissarissen en een stichtingsbestuurder, wiens statutaire zittingstermijnen erop zaten. Commissarissen Ilse Melis en Meindert van Duijvenbode werden door het Stichtingsbestuur herbenoemd, na goedkeuring daarvan door de Clubraad. Bestuurslid Michel Sluijmers werd door de Clubraad herbenoemd als bestuurder van de Stichting. Alle betrokkenen werden door de Clubraad veel succes gewenst in hun nieuwe termijn.

De bijeenkomst werd tevens aangegrepen om tussentijds verslag te laten doen door de Evaluatiecommissie Structuur en Governance. De commissie zal de komende weken met alle stakeholders van de club spreken om input te krijgen. In juni wordt de eindrapportage verwacht.

HK/29.03.22