Op 30 juni 2022 heeft de Clubraad van Willem II vergaderd. Het Stichtingsbestuur, de Directie en de Raad van Commissarissen namen ook deel. Het eerste deel bestond uit de presentatie van het rapport van de Evaluatiecommissie Structuur en Governance Willem II Tilburg. Bij de presentatie, verzorgd door commissievoorzitter Hennie Henrichs, waren tevens de besturen uitgenodigd van de geledingen die in de Clubraad vertegenwoordigd zijn. De adviezen van de commissie werden vervolgens geagendeerd voor een extra vergadering van de Clubraad op 13 juli 2022, ter bespreking en besluitvorming.

Twee nieuwe leden van de Clubraad stelden zich voor. Te weten Rob Haenen, die zitting neemt namens de Sponsoren verdiepingen, en Ad de Beer, die de Vrijwilligers vertegenwoordigt. Tevens stelde Teun Jacobs zich voor, de nieuwe Technisch directeur. Allen werden door voorzitter Paul Gerritse veel succes gewenst.
Commissaris Meindert van Duijvenbode gaf een presentatie over het ‘stadiondossier’, waarin hij de Clubraad informeerde over alle stappen in het proces van de voorgenomen aankoop van het stadion. De Clubraad stelde een kleine commissie in, die de Clubraad zal adviseren inzake het stadiondossier.

Besloten werd om de Statutencommissie weer te activeren. Deze commissie zal de Clubraad en andere gremia ondersteunen in de aankomende mogelijke wijzigingen van de statuten.
Het functioneren van de Raad van Commissarissen (RvC) werd besproken. Na een aftrap van de voorzitter van het Stichtingsbestuur, besprak de voorzitter van de RvC het afgelopen seizoen en het functioneren van de RvC. In het bijzonder besprak hij de besluitvorming omtrent het ontslag van de Technisch directeur en de hoofdtrainer, en de evaluatie door de RvC van het eigen functioneren.

Algemeen directeur Martin van Geel deed verslag van diverse actuele aangelegenheden, waaronder het werven van hoofd– en shirtsponsors. Technisch directeur Teun Jacobs deed onder meer verslag van de ontwikkelingen in de spelersselectie en scouting.

Tot slot werd afscheid genomen van twee leden van de Clubraad: Jacques de Kort (Sponsoren verdiepingen) en Ruben Franken (Vrijwilligers). Beiden werden, onder uitreiking van beeldje, bloemen en champagne, hartelijk bedankt voor hun grote inzet voor de Clubraad.

HK/04.07.22