De Raad van Commissarissen van Willem II en Willem II Vastgoed hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd met een delegatie van het Supporterscollectief over de geplande verbouwingen en toekomstige ontwikkelingen in en rondom het stadion. Deze gesprekken hebben geleid tot meer wederzijds begrip. Beide partijen benadrukken op dit moment het belang van het gezamenlijke doel: promoveren.

Willem II heeft een zorgvuldig stappenplan gevolgd rondom het aankoopproces van het stadion en de aanpassingen in het Koning Willem II stadion. Hierbij zijn weloverwogen keuzes gemaakt die passen bij de huidige mogelijkheden en budget van de club en de gestelde voorwaarde van de gemeente Tilburg bij de aankoop van het Koning Willem II stadion. De aankoop leidt op termijn tot lagere huisvestingskosten, de opbouw van eigen vermogen en betere exploitatiemogelijkheden. Hierdoor komt er niet alleen structureel meer spelersbudget beschikbaar, maar bovendien is Willem II hierdoor ‘baas in eigen huis’ en zijn dus niet meer volledig afhankelijk van de gemeente voor verdere doorontwikkeling van het stadion. Voor meer informatie over het aankoopproces en de laatste updates rondom de verbouwing, klik hier.

De afgelopen periode heeft het Supporterscollectief kritiek geuit op de plannen van de club. Zij hebben na diverse gesprekken met de directie van Willem II de Raad van Commissarissen van Willem II en Willem II Vastgoed benaderd met het verzoek om meer toelichting te geven op de verbouwingsplannen. De gesprekken hebben geleid tot meer wederzijds begrip, hoewel het Supporterscollectief zich zorgen blijft maken over de gevolgen van de aanpassingen, hadden ze ook graag bepaalde aanpassingen anders gezien.

Tourniquets
Met ingang van het seizoen 2024-2025 zullen verschillende aanpassingen in en rondom het Koning Willem II stadion van invloed zijn op de wijze waarop supporters het stadion betreden en verlaten. Zo betreden supporters het stadion vanaf het nieuwe seizoen via de hoeken van het stadion door tourniquets. Het aantal tourniquets is vastgesteld op basis van adviezen van Stadium Consultancy, een gerenommeerde partij op dit vlak, en zijn conform de adviezen zoals die ook aan andere stadions in Nederland zijn gegeven. Het Supporterscollectief heeft zijn zorgen geuit over de capaciteit, het aantal tourniquets per ingang en eventuele lange wachtrijen. De doorstroming via de tourniquets wordt nadrukkelijk gemonitord. De club neemt eventuele maatregelen als blijkt dat bepaalde aspecten onwerkbaar zijn.

Aan het begin van de seizoenkaartcampagne worden supporters daarnaast via de bekende kanalen en per e-mail geïnformeerd over de veranderingen aangaande het stadionbezoek in het nieuwe seizoen 2024-2025.

Uitbreiding
Met betrekking tot uitbreiding van de stadioncapaciteit, richt de vraag zich voornamelijk op uitbreiding van de KingSide, maar ook op comfortaanpassingen. Hoewel een deel van de comfortaanpassingen al deze zomer worden doorgevoerd, passen stadion uitbreidingen en substantiële comfortaanpassingen niet in de zorgvuldig opgestelde stadion businesscase. Deze uitbreiding vereist namelijk financiële middelen die momenteel niet beschikbaar zijn. Bovendien moet een uitbreiding ook bouwkundig en volgens de regelgeving haalbaar zijn.

Supportersplatform
Willem II voert periodiek overleg met het Supportersplatform, waarin ook vertegenwoordigers van het Supporterscollectief zitting hebben, over tal van onderwerpen zoals horeca, ticketing en veiligheid. De voortgang op de veiligheidsaanpassingen zijn een agendapunt van deze bijeenkomsten. Partijen hebben daarnaast afgesproken dat supporters via het Supportersplatform actief bij de nieuwe stadion ontwikkelingen betrokken worden, zodra deze aan de orde komen.

Focus op de competitie
De focus ligt nu op het gezamenlijke doel: promoveren. Het Supporterscollectief is na diverse de gesprekken volledig op de hoogte van de achtergrond van contractuele afspraken tussen Willem II en de gemeente Tilburg. Willem II en haar supporters zullen in gesprek blijven om de huidige sfeer, beleving en gastvrijheid in het stadion te waarborgen. Daarnaast wordt de voortgang rondom de veiligheidsmaatregelen, comfortaanpassingen en eventuele toekomstige ontwikkelingen gecommuniceerd via de officiële communicatielijnen van de club.