Het bestuur van de Supportersclub Willem II heeft op 13 juli jl. tijdens de bestuursvergadering enkele besluiten genomen waarvan we de leden via dit uitgebreide nieuwsbericht op de hoogte willen stellen.

  • Algemene Ledenvergadering  begint om 20:00 uur

In ons clubblad van juni jl., de Willem II’er, stond een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van 5 september a.s. We constateerden dat het aanvangstijdstip per abuis niet is vermeld. Daarom voor de zekerheid: de Algemene Ledenvergadering begint zoals gebruikelijk om 20:00 uur!

Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersclub Willem II op 5 september
Dinsdag 5 september 2023

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen van de secretaris
3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 12-09-2022 en 14-11-2022
4. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris geeft een overzicht van het afgelopen seizoen 2022/2023.
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Advies kascommissie
7. Goedkeuring begroting seizoen 2023/2024
8. Bestuursverkiezing
Erwin van Broekhoven (penningmeester) is aftredend en herkiesbaar.
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie dienen zich schriftelijk te melden bij het secretariaat. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient men zich schriftelijk te melden bij de secretaris uiterlijk 5 augustus 2023 (via info@scwillemii.nl) en een verklaring te overleggen met daarop vijf namen, handtekeningen en lidnummers van leden die de kandidaat ondersteunen.
9. Rondvraag
10. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2023 

  • Inning contributie pas medio augustus

In verband met het vele werk dat de omzetting van ons administratieve systeem, wat betreft de ledenadministratie en de boekhouding, naar een nieuw systeem met zich meebrengt, zal de contributie-inning voor het seizoen 2023/2024 wat later plaatsvinden dan gebruikelijk is, namelijk zo rond medio augustus.

  • Afwezigheid op Koningsdag; ledengeschenk later

Willem II houdt op 29 juli a.s. de jaarlijkse Koningsdag als aftrap van het nieuwe seizoen. De Supportersclub Willem II staat dit jaar helaas niet met een kraam op die Koningsdag, aangezien alle bestuursleden dan met vakantie zijn. Dat betekent ook dat het jaarlijkse ledengeschenk op een later tijdstip door ons zal worden uitgereikt aan de leden. De leden worden daarvan uiteraard tijdig op de hoogte gebracht. Wij wensen de leden die wel kunnen gaan overigens een sportieve en gezellige Koningsdag toe op zaterdag 29 juli a.s.

  • Buspassepartouts seizoen 2023/2024

 Alleen voor leden (!)

Supportersclub Willem II biedt mogelijkheid buspassepartout 2023/2024
Het bestuur van de Supportersclub Willem II heeft besloten in het seizoen 2023/2024 opnieuw een buspassepartout in te voeren. Het buspassepartout geeft geen korting maar biedt je de zekerheid dat je de KKD-uitwedstrijden van Willem II komend seizoen kunt bijwonen. Je kunt een buspassepartout bestellen via de webshop op de website van de Supportersclub Willem II: www.scwillemii.nl vanaf vrijdag 21 juli a.s. om 20:00 uur!

Voor alle duidelijkheid zetten we hieronder even wat spelregels en voorwaarden op een rijtje. Lees een en ander goed door, voordat je besluit een buspassepartout te kopen!

1.De prijs van een buspassepartout bedraagt € 350. Je hebt dan dus voor het hele seizoen vooraf betaald voor bus plus toegangskaart voor 19 uitwedstrijden in de KKD en je bent zeker van je plek en hoeft dus niets meer te doen voor een uitwedstrijd. Denk goed na als je een BPP koopt of je wel ongeveer alle wedstrijden kunt want we geven in principe geen geld retour als je niet kunt.
2. Het buspassepartout (BPP) is alleen te koop voor leden van de Supportersclub Willem II, is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar! Let op: per persoon kun je slechts één buspassepartout bestellen!
3. Er zijn voor komend seizoen weer 25 buspassepartouts beschikbaar. De KKD kent namelijk meer kleine uitvakken en wij vinden dat losse verkoop ook altijd mogelijk moet zijn.
4. De buspassepartouthouders zitten elke wedstrijd bij elkaar in dezelfde bus.
5. Het BPP is alleen geldig voor de KKD-uitwedstrijden en dus niet voor bekerwedstrijden en eventuele playoff-wedstrijden. Wel krijgen BPP-houders voorrang bij de verkoop voor beker- en playoff-wedstrijden.
6. Als een BPP-houder niet mee kan naar een wedstrijd, moet hij dat op tijd melden aan busreizen@scwillemii.nl, zodat wij die buskaart terug kunnen zetten in de webshop voor de losse verkoop.
7. Mochten er tijdens het seizoen kortingen gegeven worden op busreizen in verband met een of andere actie, dan krijgen de BPP-houders die korting uiteraard ook terugbetaald.
8. Dat terugbetalen geldt uiteraard ook als er om wat voor reden dan ook geen busreis georganiseerd wordt!

  • Supporter van de Week 2023/2024

Geef je zoon of dochter nu op!
Ook in het seizoen 2023/2024 kiezen wij elke thuiswedstrijd weer een Supporter van de Week. Om daarvoor in aanmerking te komen, kunnen ouders hun zoon of dochter vanaf heden opgeven. Meer hierover lees je hieronder!

Wat is de bedoeling?

Warming up bekijken en op de foto met je  favoriete speler!

De Supporter van de Week meldt zich een uur voor de wedstrijd bij ons in de ruimte van de Supportersclub onder vak M. We leveren hem of haar dan af in de hal van het stadion. Onder begeleiding van een medewerker van Willem II woont de SvdW de warming up van onze helden bij vanaf de Field Seats.
Aan het eind van de warming up maakt onze fotograaf, Toin Damen, een foto van de Supporter van de Week met zijn of haar favoriete Willem II-speler. Deze foto kan bij de daarop volgende thuiswedstrijd, ingelijst en wel, worden opgehaald in de ruimte van de Supportersclub.

Meelopen in de line up!
Nieuw voor de Supporter van de Week, vanaf afgelopen seizoen, is dat hij of zij aan de hand van een speler of scheids- of grensrechter, mag meelopen als de teams het veld opkomen!

Bezoek spelershome!
Na de wedstrijd bezoeken we met de Supporter van de Week het Spelershome en schieten we nog wat foto’s met spelers. Kortom, een echt verwen-avondje voor uw zoon of dochter!

Opgeven!
Je kunt iemand opgeven als Supporter van de Week door een mailtje te sturen aan de voorzitter van de Supportersclub Willem II, Jan van den Dries, via jvandendries@planet.nl. Een paar dagen voor iedere thuiswedstrijd wordt er dan een jongen of meisje uit de opgegeven kinderen geloot om Supporter van de Week te zijn. Die krijgt dan bericht per e-mail of telefoon, dus vermeld s.v.p. bij het opgeven e-mailadres en telefoonnummer!

Doelgroep is 6 t/m 13 jaar
Let op: tot de doelgroep voor de Supporter van de Week behoren met name jongens of meisjes tussen de 6 en 13 jaar! En vergeet niet: leden van de Supportersclub Willem II hebben te allen tijde voorrang!