Spoedoverleg bij Willem II

Vanochtend heeft er op verzoek van de Supportersclub Willem II en Stichting KingZine een overleg met Martin van Geel plaatsgevonden. Dit verzoek was gedaan naar aanleiding van de schandalige vertoning gisteren, maar vooral ook vanwege het niet zichtbaar worden van beloofde veranderingen. We maken ons daarom zorgen over de toekomst van Willem II.

Aan het einde van het vorige seizoen hebben de supporters een brandbrief geschreven aan Willem II. In die brief hebben we beschreven hoe we zien dat de club in een neerwaartse spiraal is gekomen en gevraagd om een plan van aanpak om deze trend te keren. In de daaropvolgende clubraad is toen onder andere toegezegd dat er gewerkt zou worden aan een team dat attractief en aanvallend voetbal zou spelen. Met nauwelijks een schot op goal in de eerste wedstrijden van de competitie kunnen we stellen dat daar tot nu toe maar heel weinig van terechtkomt.

Hoewel niet alle kritiek als terecht gezien werd, is wel toegegeven dat het sportief nog niet op de rit staat. Op zeer korte termijn komt de leiding van de club bijeen om hierover te spreken. We hebben afgesproken dat Willem II over de uitkomst van dit gesprek en de acties die daaraan gekoppeld worden zal communiceren richting de achterban.

Wordt dus zeker nog vervolgd.