We voelen ons al anderhalve week slecht. Het niet promoveren doet pijn, veel pijn. Het was een klap die harder aankwam dan de degradatie een seizoen eerder. Vanuit Willem II blijft het sindsdien opmerkelijk stil. Buiten een statement waarin supporters en sponsoren bedankt worden voor hun steun hebben we nog niets mogen vernemen. En dat terwijl de achterban schreeuwt om antwoorden.

Sinds 24 september 2020 bevindt onze club zich in een neerwaartse spiraal die maar niet gestopt wordt. Vijf verschillende hoofdtrainers, twee technisch directeuren, een algemeen directeur en een Raad van Commissarissen die hier gezamenlijkheid verantwoordelijk voor zijn. Niemand krijgt deze trend tot nu toe doorbroken. En misschien is het ergste nog wel dat in deze periode ook de identiteit waar Willem II voor staat, namelijk attractief en aanvallend voetbal, compleet overboord is gegooid. Hierdoor horen we om ons heen steeds vaker dat supporters vaak met tegenzin naar het stadion gaan.

Desondanks zit het Koning Willem II stadion voller dan ooit. Ruim twintig jaar geleden kwamen er minder mensen naar de Champions League-wedstrijd tegen Sparta Praag dan dit seizoen naar de KKD-wedstrijdtegen Jong FC Utrecht! Op de tribune en in de stad leeft Willem II namelijk als nooit te voren. De jeugd voelt zichmeer dan ooit aangetrokken tot de club en ook de populariteit van de club in het algemeen is over het hele land al jaren groeiende. De onderlinge verbondenheid op de tribunes tussen supporters van verschillende leeftijden is de afgelopen jaren bijzonder sterk geweest. Wij hebben daar als supporters keihard voor gewerkt maar voelen dat nu langzaam wegglippen. De afstand tussen supporters en club wordt eerder groter dan kleiner. 

We staan nu dus op een kantelpunt. Poging 1 om direct te promoveren is faliekant mislukt, en ook poging 2 om dan maar via de play-offs terug te keren naar de Eredivisie was met twee keer weggegeven 2-0 voorsprong tegen VVV een gênante vertoning. Er moet een nieuwe route bepaald worden. Het vertrouwen in de dagelijkse leiding van de club heeft een flinke knauw gekregen, hetgeen zich concentreert rondom de volgende punten.

– De algemeen directeur is de persoon die voor dit alles eindverantwoordelijk is en zijn stempel nog niet lijkt te kunnen drukken. Ons stadion is gekocht maar uit de (ver)bouwplannen spreekt geen enkele ambitie om te groeien als club.
– De technisch directeur heeft veel spelers kunnen halen, maar die vallen allemaal tegen. Er is gekozen voor het hebben van een brede selectie, maar kwalitatief goede, creatieve spelers die het verschil kunnen maken ontbreken volledig.

De trainer laat het team spelen in een speelstijl die niet bij Willem II past, heeft geen team weten te bouwen waarin de spelers voor elkaar door het vuur gaan en dat fit genoeg was om aan het einde van dit seizoen te kunnen pieken. Sterker nog: een groot deel van de spelers leek keer op keer na 75 minuten opgebrand. Spelvreugde en winnaarsmentaliteit lijken ver te zoeken.
– De manager commerciële zaken heeft geen netwerk om uit te putten: geen landelijk netwerk en geen lokaal netwerk. Het is ieder jaar dan ook weer spannend of er een sponsor op het shirt staat. 

Voor al deze zaken zijn excuses te bedenken maar de tijd van excuus na excuus is nu echt voorbij. We denken dat het niet in het belang van de club is om in deze periode de hele dagelijkse leiding te vervangen. Toch rekenen wij erop dat er kritisch wordt gekeken naar het functioneren van alle verantwoordelijken en dat de RvC waar dat nodig is. Wij maken ons grote zorgen om de toekomst van de club en willen weer hoop en houvast.

Als supporters eisen wij op korte termijn de volgende concrete acties:
1.Het openbaar maken van het meerjarig beleidsplan,zodat voor iedereen de ambities zichtbaar worden die we nastreven. Ambities zijn er om uitgesproken te worden in de openbaarheid.
2.Een plan van aanpak voor deze zomer met als hoofdvraag “wat wordt er gedaan om de neerwaartse spiraal te doorbreken? In dit plan moet een evaluatie opgenomen worden van het afgelopen seizoen met daarbij een evaluatie van de verschillende rollen, moet beschreven worden hoe we terug willen gaan keren naar de Eredivisie en hoe de eerder genoemde kernwaarden van Willem II weer in ere hersteld worden. Ook staat in het plan welke toetsbare korte termijndoelstellingen afgesproken worden en wie waar verantwoordelijk voor is.
3. Het presenteren van dit plan aan de hele achterban op 13 juni of eerder (we verwachten dat er niet nu pas gewerkt gaat worden aan het opstellen van een dergelijk plan), zodat de leden van de clubraad de tijd hebben om dit plan kritisch te lezen en voorbereid naar de vergadering op 21 juni kunnen komen. Het is aan de clubraad om een oordeel te vellen over dit plan en waar nodig de directie en/of RVC aan het werk te zetten.
4. Het inplannen van een evaluatiemoment met de clubraad medio oktober 2023. Dit omdat op dat moment duidelijk zichtbaar is of het plan werkt of niet en er tegelijkertijd nog voldoende ruimte is om in te grijpen in het lopende seizoen.

Het motto van de play-offs geldt voor ons ook hier: één team, één taak. Laten we gezamenlijk onze schouders eronder zetten en ervoor zorgen dat Willem II weer het Willem II wordt waar we allemaal verliefd op zijn geworden. 

Supporterscollectief Willem II