Het Supporterscollectief Nederland heeft op donderdag 2 maart een open brief gestuurd naar alle burgemeesters met een betaald voetbalclub in hun gemeente. Aanleiding hiervan is het grote aantal uitsupportersverboden en zware vervoersbeperkingen die dit seizoen worden opgelegd. De Supportersclub Willem II staat volledig achter deze open brief en vindt dat het Supporterscollectief hiermee de spijker op z’n kop slaat. De brief is hieronder te lezen.

——————————————————————————————————————————————————————-

Beste voetbalburgemeesters,

We maken ons grote zorgen over de trend dat gemeenten steeds vaker overgaan tot het verbieden van uitsupporters en het verzwaren van vervoersbeperkingen. Dit seizoen vonden al meer dan twintig wedstrijden plaats zonder uitsupporters, een ongekend aantal en een treurig record. Kerkrade verbood uitsupporters eerder dit seizoen voor langere tijd en vorige week ging Leeuwarden daar nog eens overheen. De stad verbiedt uitsupporters voor de rest van het seizoen – minimaal vijf wedstrijden, de meest draconische maatregel tot nu toe.

Hiermee worden goedwillende supporters gestraft voor iets waar ze niets mee te maken hebben. Dat is geen oplossing. Integendeel. Door deze collectieve straffen komen normale supporters tegenover de autoriteiten te staan, wat voor nog meer onrust en protest zorgt. Ook het vertrouwen tussen gemeente, politie, clubs en supporters wordt aangetast.

We moeten juist gezamenlijk staan tegenover de kleine groep mensen die het voetbal misbruikt om zich te misdragen. Een dadergerichte aanpak is de oplossing. Dáár moeten we ons met z’n allen voor inzetten. Met onder meer de voetbalwet en hypermodern cameratoezicht in alle stadions zijn daar ook alle mogelijkheden voor. De pakkans in het voetbal is vele malen groter dan bij andere evenementen.

Het voor langere tijd uitsluiten van uitsupporters vanwege misdragingen van één supportersgroep, past ook niet in het handelingskader dat begin dit jaar is opgesteld door de voetbalgemeenten. We sluiten ons dan ook aan bij de oproep van het competitiebestuur betaald voetbal om het handelingskader te gebruiken zoals het bedoeld is. Hierin staat de dadergerichte aanpak en het op orde hebben van de veiligheidsorganisatie voorop. Supporters van de ene club, kunnen niet de dupe worden van gedrag van supporters van een andere club.

Dat het ook anders kan, zien we in de landen om ons heen. Duizenden supporters van uit- en thuisclub bezoeken daar de wedstrijden. Het aantal incidenten ligt naar verhouding niet hoger of zelfs lager dan in Nederland. We zijn uniek in Europa in het structureel opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen rond voetbalwedstrijden. Tijd dus voor een andere benadering.

Voetbal is een prachtige sport die mensen bij elkaar brengt. Dat mogen we niet laten verpesten door die kleine groep die zich misdraagt. Supporters zijn onderdeel van de oplossing, niet het probleem. We nodigen jullie hierbij uit om op lokaal niveau in gesprek te gaan met de supporters. De ‘vijfhoek’ met club en supporters staat niet voor niets prominent benoemd in het beleidsplan toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal als een belangrijke voorwaarde om te komen tot een prettiger en normaler stadionbezoek. In enkele gemeenten gebeurt dit al, maar in te veel nog niet. Op landelijk niveau gaan ook wij graag met jullie in gesprek hierover.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we zo snel mogelijk weer bij alle wedstrijden thuis- én uitpubliek kunnen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Supporterscollectief Nederland