Het supportersplatform is een platform van en voor supporters. Het platform vergadert vier keer per jaar met de directie van Willem II over uiteenlopende onderwerpen. Het supportersplatform gaat in gesprek over onderwerpen die de supporter bezighouden, zaken die verbetering verdienen en andere aandachtspunten. Het technische beleid van de club (waaronder spelers en tactiek) zijn in principe geen onderwerpen van gesprek.

In het collectief zit een afvaardiging van de Supportersclub Willem II, een afvaardiging van stichting Kingzine en een afvaardiging van de ongeorganiseerde supporters uit verschillende vakken uit het stadion.

Het stadiondossier is uiteraard onderwerp van gesprek. Maar komende vergadering staat ook het thema horeca centraal.
Tim Wijdemans sluit namens Bonheur horeca groep aan om met ons te praten over ontwikkelingen op het gebied van horeca in relatie tot supporters. Onderwerp van gesprek zal onder meer zijn de ervaringen met de plastic bekers in combinatie met het statiegeld.

Heb jij een prangende vraag rondom het thema horeca of heb je tips / suggesties geef deze dan aan het supporters platform door via sp.willemii@gmail.com. De punten nemen we mee tijdens het overleg.

Na afloop van het overleg zullen we ook een terugkoppeling delen via de websites van Supportersclub Willem II, stichting Kingzine en Willem II.