De verbouwing die Willem II terug in de tijd werpt…

Teken de petitie: stilstand is achteruitgang!

Vandaag precies een jaar geleden (1 november 2022) kocht Willem II het Koning Willem II stadion van de gemeente Tilburg. Met de overdracht van het stadion van de gemeente Tilburg ging voor Willem II naar eigen zeggen een lang gekoesterde wens in vervulling. Door de aankoop van het stadion zou Willem II structureel lagere huisvestingskosten krijgen, zou het stadion bijdragen aan het opbouwen van vermogen en kwam er de mogelijkheid om het stadion beter te exploiteren.

Al geruime tijd voor de definitieve aankoop van het stadion zaten vertegenwoordigers van het supporterscollectief van Willem II (bestaande uit o.a. KingZine, Supportersclub Willem II, Tilburg Tifosi, vak E en vertegenwoordigers van andere vakken) aan tafel om mee te denken over de verbouwingsplannen. Het supporterscollectief realiseert zich terdege dat bij de verbouwing diverse verbeteringen ten behoeve van het verhogen van de veiligheid in en rondom het stadion zouden moeten worden doorgevoerd. Het doel van het supporterscollectief was en is om de gastvrijheid, uitstraling van het stadion, de opgebouwde sfeer en saamhorigheid tussen de diverse supportersgroepen te bewaken. Tevens is het supporterscollectief van mening dat gezien de populariteit van Willem II in de regio de verbouwing van het Koning WillemII (spatie) stadion ook zou moeten leiden tot uitbreiding van de capaciteit om een stevig fundament te leggen voor de (sportieve) toekomst van Willem II.

Al vrij snel werd duidelijk dat er niet of nauwelijks ruimte was voor overleg over de plannen. In de gesprekken met Willem II verwees Willem II steeds naar de gemeente Tilburg en bij navraag bij de gemeente Tilburg werd aangegeven dat Willem II in de lead was. Beide partijen hebben ondanks diverse verzoeken geen openheid van zaken over het proces en de opgelegde eisen gedeeld. 

Terug in de tijd…
Tijdens de laatste vergadering van de clubraad op dinsdag 24 oktober jl. heeft Willem II de clubraad geïnformeerd over de plannen. Deze plannen, die niet of nauwelijks met de achterban zijn gecommuniceerd,(komma’s) zijn inmiddels definitief en de voorbereidingen voor de verbouwing zijn inmiddels in volle gang.

Het supporterscollectief vind dit een vreemde gang van zaken. De meeste supporters in het Koning Willem II stadion zijn niet op de hoogte van de plannen en de consequenties van deze plannen voor het beleven van een wedstrijd van Willem II. In het verleden is al gebleken dat door het tijdig ingrijpen van Stichting KingZine en de Supportersclub Willem II de basis werd gelegd voor de huidige populariteit van de club. Ondanks vele weerstanden vanuit de club en de gemeente werd in het begin jaren 2000 het hekwerk tussen vak B en C weggehaald en werd ervoor gezorgd dat elke supporter in het stadion met een drankje(biertje, denk dat veel jonge supporters zich dit niet eens voor kunnen stellen) in de hand op de tribune de Tricolores kan aanmoedigen. De afgelopen jaren is de sfeer eenvan de belangrijkste redenen om naar Willem II te komen en zijn zelfs wedstrijden tegen Jong-teams nagenoeg uitverkocht. Als er destijds niet was ingegrepen, zaten we nu waarschijnlijk nog in een halfvol stadion waar je de supporters aan de andere kant van het stadion kon horen niezen.

De toekomst…
Het is nu het moment om als supporters op te staan tegen de voorgenomen bouwplannen. Bouwplannen die van achter een bureau zijn bedacht en die niet zijn getoetst bij en gecommuniceerd met de achterban. Als we nu niet onze stem laten horen, gaan we 20 jaar terug in de tijd en zal de opgebouwde sfeer en beleving snel worden afgebroken. Tevens zal voor veel supporters de interactie met andere supporters in en rondom het stadion tot het minimum worden beperkt.

We zetten een aantal punten op een rij waarom wij opnieuw aan tafel willen om de plannen aan te passen.

1Binnen is niet meer naar buiten
Segmentatie van de vakken waardoor het niet meer mogelijk is om na entree van het stadion tijdens de wedstrijd of in de rust het vak te verlaten. Hierdoor kun je niet meer naar d’n Beitel, een frietje halen of bijkletsen met supporters van andere vakken. (segmenten verdeeld in de vakken ABC / EF / GH / KLM / overig)

2Twee meter hoge tourniquets bij entree van de vakken
Waar in andere stadions, in het kader van gastvrijheid,wordt gekozen om de hoge tourniquets bij de entree van de vakken te vervangen door lage ‘NS’-tourniquets, kiest Willem II voor twee meter hoge tourniquets. Naast het feit dat deze tourniquets niet bijdragen aan een gastvrijeontvangst maken we ons ernstig zorgen over het minimale aantal tourniquets dat per segment wordt geplaatst (bv. 4 tourniquets voor de gehele KingSideterwijl mensen vaak rond hetzelfde tijdstip bij het stadion aan komen.).

3Verplaatsen toegang van de vakken naar de hoeken
De toegangen van alle segmenten van alle vakken worden weggehaald bij de trappen (huidige ingangen) en verplaatst naar de hoeken van het stadion. Dat betekent dat alle supporters van bij voorbeeld de KingSide en het segment E en F onder het uitvak de vakken dienen te betreden. De rolluiken bij de huidige ingangen blijven tijdens de wedstrijd gesloten. En zoals beschreven bij punt 1 is het niet mogelijk tijdens de wedstrijd het segment te verlaten. In onze ogen een nutteloze aanpassing en dure investering die nergens toe bijdraagt. Gezien incidenten uit het recente verleden waarbij supporters uit het uitvak vuurwerk gooiden naar Willem II-supporters geeft dit ook geen veilig gevoel.

4Geen uitbreiding capaciteit = geen ambitie
Door het verplaatsen van de ingangen naar de hoeken zal de gracht deels verhoogd worden en zullen supporters vanuit de gracht de tribune opkomen. De gracht zal niet op dezelfde hoogte worden gelegd als het veld. Door deze aanpassing (en het dichtlaten van de rolluiken tijdens de wedstrijd) is het niet mogelijk om extra rijen stoelen op de populaire vakken te plaatsen. 


Als Willem II had gekozen voor een entree via de huidige ingangen, dan was het bijvoorbeeld mogelijk geweest om ca. 600 plaatsen toe te voegen aan de KingSide. Stapsgewijs hadden er ook rijen toegevoegd kunnen worden onder vak LMN en de lange zijde. Dit zou op termijn de capaciteit van het stadion naar ca. 17.000 plaatsen hebben kunnen laten groeien en met de supporters dichter op het veld zoveel bij hebben kunnen dragen aan een nog betere sfeer. Deze oplossing is de laatste jaren bij clubs als Ajax, Heracles en PEC Zwolle met veel succes uitgevoerd.

Teken de petitie voor heroverwegen van de plannen!
Het steekt het supporterscollectief dat, ondanksherhaaldelijke verzoeken om openheid van zaken te geven over het proces rondom de verbouwing, het gebrek aan communicatie met alle supporters verspreid over het stadion en het negeren van diverse suggesties van het supporterscollectief om de plannen te toetsen en beter te maken, er zonder enige aanpassing van de plannen wordt gestart met de verbouwing.

Wij vrezen dat deze plannen de groei van de club op diverse vlakken (sfeer, aantrekkingskracht en budget) gaan dwarsbomen en niet bijdragen aan het verbeteren van het comfort en de veiligheid in het stadion. Wij roepen dan ook alle supporters op om onderstaande petitie te tekenen en daarmee ook jouw zorg over deze plannen te onderschrijven. We willen met behulp van alle supporters onze zorgen bij de RvC kenbaar maken en de club en de gemeente vragen om de plannen te heroverwegen en te luisteren naar de supporters die al vele jaren in de juiste sfeer, veiligheid en beleving naar het Koning Willem II stadion komen en die dat het liefst ook  nog vele jaren in de toekomst willen blijven doen!

Teken de petitie via de volgende link

Supporterscollectief Willem II (Stichting KingZine, Supportersclub Willem II, Tilburg Tifosi, KingSide en Vak E, KS79)