Op dinsdag 28 november heeft het Supporterscollectief namens 4.000 Willem II-supporters de petitie tegen de verbouwingsplannen van het Koning Willem II stadion aan Martin van Geel (directeur Willem II), Jan van de Laak (voorzitter RvC Willem II) en Hans Janssen (voorzitter Willem II Vastgoed BV) aangeboden.

In de begeleidende brief spreekt het Supporterscollectief namens 4.000 Willem II supporters zijn teleurstelling en bezorgdheid uit. Teleurstelling over het proces dat is gevolgd om te komen tot de huidige plannen en de bezorgdheid over de consequenties op het gebied van veiligheid en sfeer/beleving.

Tijdens het constructieve overleg heeft Willem II bij monde van Martin van Geel en Jan van de Laak aangegeven wat de redenen zijn om het Koning Willem II stadion aan te kopen en te gaan verbouwen. Tevens is besproken dat bij de aankoop van het stadion van de gemeente Tilburg er bepaalde afspraken zijn gemaakt die de club contractueel moet nakomen.

Het Supporterscollectief heeft in het gesprek nogmaals benadrukt dat het verbeteren van de veiligheid bij het bezoek aan het Koning Willem II stadion belangrijk is (het waarom) , maar dat het zich ernstig zorgen maakt over de consequenties van de gekozen oplossingen (het hoe). Tevens is het Supporterscollectief teleurgesteld in het feit dat het Supporterscollectief sinds anderhalf jaar betrokken is, maar dat diverse oplossingen die zijn aangedragen niet zijn meegenomen in de plannen. Ten slotte hekelt het Supporterscollectief het gebrek aan transparantie en communicatie richting de achterban.

Het Supporterscollectief is er met name teleurgesteld over dat het signaal dat 4.000 bezorgde Willem II-supporters hebben afgegeven met het tekenen van de petitie niet serieus wordt opgepakt. Het Supporterscollectief heeft onder andere gevraagd om een supportersavond te organiseren zodat supporters hun vragen kunnen stellen over de consequenties van de verbouwing.

Het Supporterscollectief heeft in het gesprek nogmaals benadrukt dat het zich ernstig zorgen maakt over het feit dat alle supporters van de KingSide (2.500) en vak E/F voorafgaand aan de wedstrijd onder het uitvak het stadionmoeten betreden. Dat druist onzes inziens compleet in tegen het verhogen van de veiligheid. Tevens zijn we van mening dat de verplaatsing van de ingangen een beperkende factor is voor toekomstige uitbreiding van het stadion. Aan Willem II en Willem II Vastgoed is gevraagd om met een feitelijke onderbouwing te komen voor de keuzes en een onderzoek waarom de KingSide niet uitgebreid mag worden.

Het Supporterscollectief hoopt dat Willem II en Willem II Vastgoed het signaal van de Willem II-supporters (4.000 handtekeningen) niet blijft negeren en dat er een juiste opvolging wordt gegeven aan de gestelde vragen. Het Supporterscollectief wil samen met Willem II en Willem II Vastgoed in gesprek blijven om te zorgen dat de verbouwing van het Koning Willem II stadion bijdraagt aan de verdere groei van de populariteit van Willem II en geen afbreuk gaat doen aan de unieke sfeer en beleving die de afgelopen decennia op de tribunes is ontstaan.

Hieronder de begeleidende brief bij het uitreiken van de petitie.

_________

Willem II Tilburg
t.a.v. Directie en RvC Willem II Tilburg & RvC Willem II Vastgoed B.V.
Goirleseweg 34
5026 PC Tilburg

Tilburg, dinsdag 28 november 2023

Betreft: Petitie tegen de verbouwingsplannen Koning Willem II stadion

Geachte heer Van Geel, Van de Laak en Janssen,

Vandaag bieden we u namens 4.000 teleurgestelde en bezorgde Willem II supporters deze petitie aan. Het supporterscollectief heeft het afgelopen jaar in diverse gesprekken met de directie van Willem II zijn bezorgdheid uitgesproken over de consequenties van de verbouwingsplannen en deze bezorgdheid wordt gedeeld door een groot deel van de achterban.

Veiligheid
Het supporterscollectief benadrukt dat het groot voorstander is van het verhogen van de veiligheid in en rondom het Koning Willem II Stadion en dat er een oplossing gevonden dient te worden voor met name de (te) volle KingSide. We zijn echter van mening dat de huidige plannen niet gaan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. In het geval van het verplaatsen van de ingangen van de KingSide en de vakken E/F voorzien we zelfs grote problemen.

Teleurgesteld
De supporters die hebben getekend zijn teleurgesteld in de club, omdat ondanks diverse afspraken met de club de supporters niet gehoord zijn tijdens de totstandkoming van de plannen voor de verbouwing van het Koning Willem II stadion. Tijdens de gesprekken bleek al snel dat de inbreng van de supporters (vertegenwoordigd in het supporterscollectief) genegeerd werd en uiteindelijk zijn alle aangedragen argumenten over de consequenties van de verbouwing terzijde geschoven.

Communicatie
Ook zijn de supporters teleurgesteld dat de communicatie omtrent de verbouwing niet pro-actief en transparant is. Op een enkel bericht na zijn de supporters niet (volledig) geïnformeerd over de consequenties van de verbouwing op hun bezoek aan het Koning Willem II stadion.

Bezorgdheid
De supporters zijn vooral bezorgd. De populariteit van Willem II is de afgelopen decennia enorm gegroeid en dat heeft een grote aantrekkingskracht in de regio. Een bezoek aan Willem II is meer dan 90 minuten voetbal kijken en de sfeer en beleving is enorm gegroeid. De publiekstribunes van het Koning Willem II stadion zijn bijna alle thuiswedstrijden uitverkocht en alle lagen van de bevolking uit de regio voelen zich welkom bij Willem II.

Populariteit is een kans, geen bedreiging
Het supporterscollectief is van mening dat bij de plannen voor de verbouwing voorbij is gegaan aan de aanleiding voor de volle tribunes. De populariteit van Willem II is enorm gestegen en in plaats van supporters weg te jagen door deze drastische maatregelen zijn we er voorstander van om de groei van de achterban beter te faciliteren. Het supporterscollectief wil dat er, voordat de verbouwing start, een gedegen onderzoek komt naar de uitbreiding van de capaciteit van het Koning Willem II stadion met in de eerste fase de uitbreiding van de KingSide naar de gracht. Deze uitbreiding in combinatie met een goede toegangscontrole zal de problemen rondom de (te) volle tribunes oplossen en draagt direct bij aan de commerciële groei van Willem II. (een van de genoemde doelstellingen bij de aankoop van het Koning Willem II stadion).

Toegangspoorten
Tevens hebben we grote twijfels bij het plaatsen van metershoge tourniquets bij de entree van alle vakken. Deze tourniquets ogen niet gastvrij en het geringe aantal tourniquets per ingang zal leiden tot grote opstoppingen bij de ingangen. In onze ogen zullen de ongastvrije tourniquets in combinatie met het geringe aantal tourniquets zeker niet bijdragen aan een gevoel van veiligheid.

Vriendschapsband
Ten slotte willen we onze bezorgdheid uitspreken over de consequenties van het nieuwe toegangsbeleid. In de nieuwe situatie kunnen supporters die in een segment (bijvoorbeeld vak LMN) zitten tijdens de wedstrijd niet meer het betreffende segment verlaten. Dat zal enerzijds resulteren in grote drukte op de promenade en anderzijds druist dit onzes inziens volledig in tegen een van de belangrijkste kernwaarden van de club: de vriendschapsband. Veel Willem II-supportersbezoeken wedstrijden om vrienden te maken en te ontmoeten. Door deze aanpassingen kunnen supporters tijdens de wedstrijd niet meer buiten het vak een frietje eten, een biertje drinken bij d’n Beitel of napraten met supporters van andere vakken over de wedstrijd.

Samen naar een beter plan
Wij zijn ervan overtuigd dat zowel de directie van Willem II, de RvC van Willem II als de RvC van Willem II Vastgoed hetzelfde doel hebben als de supporters. Wij willen samen in een veilig en sfeervol stadion onze favoriete Tricolores toejuichen. Elke supporter op zijn of haar eigen manier. En samen willen we dat op het hoogste niveau van Nederland beleven. We zijn er echter niet van overtuigd dat de huidige plannen gaan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid, de beleving en commerciële groei van Willem II en daarom stellen we de volgende eisen.

1. Het Supporterscollectief vraagt Willem II en Willem II Vastgoed om binnen 3 weken een supportersavond te organiseren waarin de plannen en de consequenties per vak aan de supporters worden gepresenteerd. Na afloop van de supportersavond dient de presentatie met alle supporters per mail gedeeld te worden.
2. Het Supporterscollectief vraagt Willem II en Willem II Vastgoed om een streep te zetten door de plannen om de ingangen van de vakken te verplaatsen naar de hoeken van het Koning Willem II Stadion. Deze verplaatsing kost onnodig veel geld, levert onveilige situaties op, blokkeert toekomstige uitbreiding van het Koning Willem II Stadion naar de grachten en blokkeert toekomstige exploitatie van de ruimtes onder het Koning Willem II Stadion.
3. Het Supporterscollectief vraagt Willem II en Willem II Vastgoed om samen met een delegatie van de supporters een officieel onderzoek te starten naar de uitbreiding van het Koning Willem II Stadion en de uitkomsten openbaar te maken.
4. Het Supporterscollectief vraagt Willem II en Willem II Vastgoed om een streep te zetten door het voorgenomen besluiten om supporters in de rust niet meer de mogelijkheid te geven om het segment te verlaten.


Het Supporterscollectief gaat er vanuit dat Willem II deze signalen van 4.000 teleurgestelde en bezorgde supporters serieus neemt en bovenstaande acties zo spoedig mogelijk op gaat pakken.

Met vriendelijke Rood-Wit-Blauwe groeten,


Het Supporterscollectief
Namens 4.000 Willem II Supporters