Op 13 maart vond er een overleg plaats van het Supportersplatform. Hieronder lees je een beknopt verslag van de besproken punten.

Overlegvormen bij Willem II
Bij Willem II bestaan er overlegvormen, Clubraad, Supportersplatform, Sponsorplatform, Supporterscollectief etc. Voor insiders is het overzichtelijk maar voor buitenstaanders komt het wellicht over als een woud aan overlegvormen. De diverse overlegvormen zijn in het platform besproken en geduid. Graag verwijzen we ook naar het volgende document waarin al deze overlegvormen uiteengezet zijn.

Secondary ticketing
Willem II werkt op de achtergrond aan ‘secondary ticketing’. Dat houdt in dat seizoenkaarthouders die een wedstrijd niet kunnen bezoeken hun seizoenkaart aanbieden aan de club. De club kan deze kaart dan opnieuw verkopen en de seizoenkaarthouder krijgt een vergoeding. Er is gesproken over de hoogte van de vergoeding en de communicatie hierover. De leden van het platform vinden dit een positieve ontwikkeling.

Seizoenkaartencampagne 2024/2025
Willem II wil de kaartverkoop snel starten nadat duidelijk is op welk niveau Willem II zal gaan spelen. Bij promotie moeten supporters wel rekening houden met een stijging van de prijs van de seizoenkaart.

Stadion dossier
Ook het stadion dossier is uiteraard besproken. Er is met elkaar gesproken over de KingSide en toekomstige ontwikkelingen op deze tribune. Het platform heeft diverse adviezen gegeven aan de club en gepleit voor duidelijke communicatie rondom dit dossier. De club heeft nogmaals aangegeven dat de achterban zoveel als mogelijk op de hoogte wordt gehouden middels de maandelijkse verbouwingsupdates op de officiële website. Verder is ook de oproep gedaan tot het organiseren van een supportersavond rondom dit thema. Onlangs is er een gezamenlijk statement vanuit Willem II en het Supporterscollectief gepubliceerd omtrent het stadiondossier. Lees hier het statement.

Volgend overleg
Het volgend overleg van het platform wordt binnen drie maanden gepland. Ook het thema van deze vergadering moet nog vastgelegd worden. Eventuele input voor het platform kan gestuurd worden naar: sp.willemii@gmail.com.